Congres op locatie

Jaarcongres Schuldenketen 2024: 'Zelfredzame burgers en duurzaam betaalgedrag'

Programma in ontwikkeling, maar aanmelden is al mogelijk!

schuldenketen
Villa Jongerius
weken : dagen : uren : minuten
schuldenketen

Over dit congres

Kerckebosch Studiecentrum i.s.m. Syncasso.

De overheid verwacht dat burgers (zelf)redzaam zijn op veel sociale gebieden waaronder hun persoonlijke financiën. Tegelijkertijd zien we het aantal mensen dat bij herhaling een betalingsachterstand heeft toenemen. En zien we hoe relatief kleine betalingsachterstanden snel kunnen oplopen en zich ontwikkelen tot problematische schulden.

Tijdens de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen bespreken we hoe de schuldenketen burgers kan ondersteunen bij zelfredzaamheid en duurzaam betaalgedrag.

Financiële redzaamheid
Om burgers in staat te stellen (financieel) gezond te zijn en te blijven, is het belangrijk om ze te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid. Dit kan door het versterken van vaardigheden, geloof in eigen kunnen en zelfregulatie en het verminderen of voorkomen van stress. Uit onderzoeken komt naar voren dat veel burgers onvoldoende doenvermogen hebben om zelf in actie te komen, maar ook te maken hebben met onzekerheid en gebrek aan grip op hun omgeving (WRR, 2017 en 2023).

Daarnaast zijn kennis en vaardigheden alleen niet genoeg voor financiële redzaamheid. Ook burgers met een goede opleiding en een goed inkomen kunnen in moeilijkheden komen omdat ze even niet opletten of zaken voor zich uitschuiven. Dat geldt zeker bij life events zoals 18 worden, een echtscheiding, faillissement of ontslag. En soms is het juist de overheid die burgers minder redzaam maakt, omdat ze onvoldoende rekening houdt met verschillen in het doenvermogen van die burgers.

Het belang van duurzaam betaalgedrag neemt toe
Het aantal huishoudens met problematische schulden steeg begin dit jaar tot 726.000. Dat wordt ondermeer veroorzaakt door inflatie en stijging van de vaste lasten, maar ook door de moeite die burgers hebben in het omgaan met ingewikkelde systemen voor inkomensondersteuning. Betalingsachterstanden oplossen en voorkomen dat iemand opnieuw de rekeningen niet kan betalen of schulden maakt: dat is zowel maatschappelijk als economisch van waarde. Maar dan moeten burgers wel financieel (zelf)redzaam zijn of als zij dit (nog) niet zijn, hierin op de juiste manier ondersteund worden.

Doel van het jaarcongres Schuldenketen
De schuldenketen zijn de organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden. Met dit jaarcongres willen we het werkveld, bewindslieden en politiek inspireren over een geïntegreerde aanpak van de schulden- en invorderingsproblematiek.

Congreswebsite: https://www.schuldenketencongres.nl/.

Mis niets over het congres!
Schrijf u in voor de gratis congres update

Aandachtspunten

Financieel welzijn van jongeren
Dagvoorzitter Esther van Rijswijk
Lezing prof.dr. Nadja Jungmann