Jaarcongres op locatie

Jaarcongres Schuldenketen: Inzicht in gedrag & doorontwikkelen van de schuldenketen

Schuldenketencongres
Slot Zeist
weken : dagen : uren : minuten
schulden

Over dit congres

Hartelijk dank voor uw komst naar het Jaarcongres Schuldenketen 2023! In het menu kunt u via de knop 'Terugblik' diverse artikelen, foto's en een aftermovie bekijken.

Op weg naar halvering van huishoudens met schulden: wat helpt?
De schuldenketen van onder andere overheden, maatschappelijke organisaties, schuldhulporganisaties, schuldeisers, incasserende partijen werkt al langere tijd aan diverse initiatieven om problematische schulden terug te dringen. Helaas levert dit nog niet de gewenste resultaten op. Recent bleek bijvoorbeeld dat van alle vroegsignaleringen slechts 8% van de burgers akkoord gaat met aangeboden hulp (Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden, 2022). Wat gaat ons helpen om bij te kunnen dragen aan de doelstelling van minister Schouten, om in 2030 het aantal huishoudens met problematische schulden te halveren?

Onderwerpen die centraal staan zijn onder andere:

  • ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’: samenwerking in de schuldenketen
  • Schulden klein houden en perspectief bieden - tussenstand van nieuw onderzoek
  • Werk, inkomen en schulden: trends vanuit sociaal-economisch perspectief
  • Paneldiscussie ''Verbetering ketensamenwerking bij schulden- en invorderingsproblematiek''
  • Van ‘nee’ naar ‘ja’: handvatten voor duurzame gedragsverandering

Inzicht in (betaal)gedrag
Vele anti-rookcampagnes en innovaties waren nodig om de Nederlandse bevolking minder te laten roken. Op dit moment werkt de overheid hard aan het terugdringen van overgewicht. Twee voorbeelden die laten zien dat gedragsveranderingen veel voeten in aarde hebben en vooral tijd en gerichte aandacht nodig hebben. Dat geldt ook voor betaalgedrag. Een gedeelte van de mensen met betalingsachterstanden kan duurzaam uit de schulden komen. Wat maakt dat dit in veel gevallen nu nog niet lukt, zoals blijkt uit voorlopige resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam betaalgedrag? (Syncasso met Hogeschool Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen, 2023).

Inzicht in het systeem
Waar hebben we het nu over, wat zijn de maatschappelijke kosten van schulden en schuldhulpverlening? Hoeveel mensen hebben schulden en wanneer zijn ze eigenlijk problematisch? Hebben we het alleen over schuldenproblematiek of spreken we van multi-problematiek? En hoe zit het met alle initiatieven; vinden we als schuldenketen vaak het wiel opnieuw uit? Kan dit niet anders?

Wat we willen bereiken
Uiteindelijk gaat het om het welzijn van ons allemaal. Er is voldoende capaciteit om mensen te helpen, nu moeten we het alleen nog op de juiste manier inzetten. Met dit jaarcongres willen we het werkveld, bewindslieden en politiek inspireren over een geïntegreerde aanpak van de schulden- en invorderingsproblematiek. Gerenommeerde sprekers vanuit wetenschap en praktijk, van zowel binnen als buiten de invorderings- en schuldhulpbranche, delen hun visie met u over gedragsbeïnvloeding (welke dingen zijn nodig) én de inrichting van een integrale schulddienstverleningsketen (hoe gaan we dat organiseren). Een keten waarin invordering en schuldhulpverlening elkaar aanvullen en versterken om schulden op te lossen en problematische schulden te voorkomen. Er is volop gelegenheid voor interactie en discussie.

Het doel van dit jaarcongres is om de gehele schuldenketen samen te brengen en met elkaar in contact te komen.

Congreswebsite: www.schuldenketencongres.nl.

Met onder andere

Dagvoorzitter
Econoom, moderator, journalist
Esther van Rijswijk
Armoede en Schuldenexpert - Auteur van het boek ''Armoede krijg je gratis''
Stella de Swart
Manager Hulp bij geldzaken, Bindkracht10, Voorzitter Signaleringscommissie LOSR
Bindkracht10
Mis niets over het congres!
Schrijf u in voor de gratis congres update

Aandachtspunten

Verbetering ketensamenwerking bij schulden- en invorderingsproblematiek
Maatschappelijke kosten van schulden en schulddienstverlening
‘Je ziet het pas als je het doorhebt’: samenwerking in de schuldenketen

Locatie

Slot Zeist
Zinzendorflaan 1
3703 CE
Zeist
Slot Zeist

Organisatie

Syncasso
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch