Congres op locatie

Jaarcongres Schuldenketen 2024: 'Zelfredzame burgers en duurzaam betaalgedrag'

schuldenketen
Villa Jongerius
weken : dagen : uren : minuten
schuldenketen

Over dit congres

Kerckebosch Studiecentrum i.s.m. Syncasso.

De overheid verwacht dat burgers (zelf)redzaam zijn op veel sociale gebieden waaronder hun persoonlijke financiën. Tegelijkertijd zien we het aantal mensen dat bij herhaling een betalingsachterstand heeft toenemen. En zien we hoe relatief kleine betalingsachterstanden snel kunnen oplopen en zich ontwikkelen tot problematische schulden.

Tijdens de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Partipatiemaatschappij
In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft gevolgen voor bedrijven en overheden waar burgers in gebreke kunnen komen op betalingen, voor schuldeisers en al die andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als in mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Financiële redzaamheid
De oorzaken van schuldenproblematiek zijn divers. Uit onderzoeken komt naar voren dat veel burgers onvoldoende doenvermogen hebben om zelf in actie te komen, maar ook te maken hebben met onzekerheid en gebrek aan grip op hun omgeving (WRR, 2017 en 2023).?Om burgers in staat te stellen (financieel) gezond te zijn en te blijven, is het in elk geval belangrijk om ze te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid. Dit kan door het versterken van vaardigheden, geloof in eigen kunnen en zelfregulatie en het verminderen of voorkomen van stress.

Het belang van duurzaam betaalgedrag neemt toe
Het aantal huishoudens met problematische schulden steeg begin dit jaar tot 726.000. Dat wordt onder meer veroorzaakt door inflatie en stijging van de vaste lasten, maar ook door de moeite die burgers hebben in het omgaan met ingewikkelde systemen voor inkomensondersteuning of omdat we betalen misschien wel te gemakkelijk hebben gemaakt met systemen als achteraf betalen.

Betalingsachterstanden oplossen en voorkomen dat iemand opnieuw de rekeningen niet kan betalen of schulden maakt: dat is zowel maatschappelijk als economisch van waarde. Maar dan moeten burgers wel financieel (zelf)redzaam zijn of als zij dit (nog) niet zijn, hierin op de juiste manier ondersteund worden.

Doel van het jaarcongres Schuldenketen
De schuldenketen zijn de organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden. Met dit jaarcongres willen we het werkveld, bewindslieden en politiek inspireren over een geïntegreerde aanpak van de schulden- en invorderingsproblematiek.

Gerenommeerde sprekers vanuit wetenschap en praktijk, van zowel binnen als buiten de invorderings- en schuldhulpbranche, delen hun visies.

Congreswebsite: https://www.schuldenketencongres.nl/

Parkeren
Bij Villa Jongerius zijn circa 35 gratis parkeerplaatsen. Indien de parkeerplaats vol is dan geven wij dit aan bij de inrit van het terrein. Bij een volle parkeerplaats kan er (op eigen kosten) geparkeerd worden aan de overzijde van de weg op P2 of P4 van de Jaarbeurs (inrit Truus van Lierlaan).

Met onder andere

Ombudsvrouw
Ombudsman Rotterdam Rijnmond (ORR)
Beleidsmedewerker
Ministerie van SZW
Vitaliteitskundige
Chivo
Bijzonder hoogleraar en Lector Schulden en Incasso
Social Force
Mis niets over het congres!
Schrijf u in voor de gratis congres update

Aandachtspunten

Financieel welzijn van jongeren
Dagvoorzitter Esther van Rijswijk
Lezing prof.dr. Nadja Jungmann