Congres op locatie
Jaarcongres Schuldenketen 2024: 'Zelfredzame burgers en duurzaam betaalgedrag'

Programma

donderdag 13 juni 2024

-
Ontvangst en registratie van de deelnemers
-
Welkom en kennismaking

Op interactieve wijze maken we kennis met elkaar, zodat iedereen weet welke kennis en ervaring aanwezig is in de zaal en wat ons vandaag te doen staat.

Spreker
Esther van Rijswijk, Esther van Rijswijk
-
Homo Collaboratus: de samenwerkende mens

Motivatie komt van het Latijnse emovere, wat 'in beweging zetten' betekent. Dit leidt tot keuzes en gedrag. Sommige van deze keuzes leiden tot floreren en andere tot zelfsabotage. Wat verklaart nu deze keuzes en het gedrag? Wat is het onderliggende mechanisme? Wetenschappers hebben langzamerhand de puzzelstukjes op hun plek gekregen, en het is een fascinerend verhaal dat begint in de tijd dat we nog allemaal in kleine groepjes over de savanne zwierven. Het verhaal legt een diepe drijfveer bloot, namelijk dat we leven om samen te werken.

Spreker
Chi Lueng Chiu, Vitaliteitskundige - Chivo
-
Pauze
-
Een nieuwe visie op invordering

De minister voor Rechtsbescherming (Rb) en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioen (APP) hebben in het
najaar van 2023 een verkenning aangekondigd naar een herziening van het stelsel van civiele invordering. De ambitie is dat een aanpassing eraan bijdraagt dat mensen met schulden minder snel door oplopende kosten in de problemen komen.
Kernwoorden hierbij zijn: doelmatigheid, proportionaliteit en mensgerichtheid. U hoort de uitgangspunten en eerste
bevindingen van de verkenning.

Spreker
Leendert Klokkenburg MSc, MA, Beleidsmedewerker - Ministerie van SZW
-
Wat is er nog meer nodig? Ingrepen in het systeem voor het terugdringen van schuldenproblematiek

Welke systeemingrepen zijn er, naast een herijking van het civiele invorderingsproces, nodig om het ontstaan en oplopen van schuldenproblematiek terug te dringen? Over cruciale randvoorwaarden op het gebied van wonen, werk en inkomen.

Spreker
prof. dr. Nadja Jungmann, Bijzonder hoogleraar en Lector Schulden en Incasso - Social Force
-
Gelegenheid voor vragen en discussie
-
Lunch
-
CJIB en Rijksincasso: lessen uit de praktijk

Het CJIB benadrukt het belang van een flexibele benadering bij het innen van boetes, om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Voor mensen die financiële problemen hebben wordt extra tijd en ruimte geboden om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Welke ervaringen heeft het CJIB opgedaan met (nieuwe) werkwijzen in haar dienstverlening, zoals het verlenen van uitstel, de noodstopprocedure en maatwerkregelingen schulden? En wat kunnen het Rijksincassotraject en de Pilot huisbezoeken in en rondom Leeuwarden (in samenwerking met o.a. deurwaarderskantoor Syncasso) ons leren over zelfredzaamheid en duurzaam betaalgedrag?

Spreker
Ester Wevers - Marsman CSEP, Operationeel manager - Centraal Justitieel Incassobureau
-
Financieel welzijn van 18+ jongeren

Jongvolwassenen hebben vaker dan andere leeftijdsgroepen te maken met betalingsachterstanden. Incassobureaus en deurwaarders zien dan ook een toename in debiteuren tussen de 18-25 jaar. Recent onderzoek onder HBO-studenten laat zien dat bijna de helft (vaak) met financiële zorgen kampt. Ruim een kwart had de afgelopen maanden wel eens nul euro op de rekening. En één op de vijf studenten kampt met betalingsachterstanden, waarvan de meest voorkomende achterstand bestelling op krediet of afbetaling is. De HBO’ers geven aan dat hun geldzorgen negatieve invloed hebben op hun privéleven en regelmatig ook hun studie. Ze maken zich zorgen over duurder wordende boodschappen en vaste lasten. Veel studenten ontvangen financiële hulp uit hun omgeving, maar een deel moet het stellen zonder hulp en heeft soms ook geen eigen buffer of sociaal vangnet in het geval van nood. Zij zijn financieel kwetsbaar. Wat is er nodig om deze groep weer financieel gezond te krijgen?

Spreker
dr. Anna Custers, Lector Armoede Interventies - Hogeschool van Amsterdam
-
Pauze
-
Laat nooit los: wat 'de klant/cliënt centraal' echt betekent
Spreker
Marianne van den Anker, Ombudsman Rotterdam-Rijnmond - Gemeente Rotterdam
-
Interactieve sessie

Een keten of ketting kan niet bewegen als niet elke schakel beweegt. Onder leiding van de dagvoorzitter gaan de verschillende ketenpartners met elkaar in gesprek om te onderzoeken wat ze van elkaar nodig hebben om als geheel in beweging te komen. Iedereen doet mee. Zo gaan we samen op zoek naar wat we van elkaar nodig hebben om zelfredzaamheid en duurzaam betaalgedrag bij burgers te vergroten.

Spreker
Joke de Kock, Manager schuldhulpverlening - Gemeente Tilburg
Michaël Brouwer, CEO - Syncasso
-
Slotbeschouwing en aansluitend Borrel